Okucia Budowlane > Drewno - Drewno > Płytka Perforowana

Płytki perforowane BAT-U tworzą system połączeń, pozwalający na tworzenie konstrukcji na placu budowy lub warsztacie, gdyż są gwoździowane ręcznie.

Rozmiary:

Dostępne w szerokościach: 76, 114 i 152 mm
Dostępne w długościach: 51, 100, 152, 203, 254, 305 i 354mm.

Zastosowanie:

Płytki perforowane BAT pozwalają w prosty i tani sposób wykonywać połączenia konstrukcji drewnianych.

Dane obliczeniowe:

Kierunek obciążenia

Obciążenie na ściskanie przenoszone przez 1 mm szerokości płytki
(drewno C16, klasa I lub II)

Stałe
Średniotrwałe

Krótkotrwałe

0 stopni wobec długości płytki
0,040 kN/mm
0,057 kN/mm
0,590 kN/mm
Powyższe wartości są podawane według normy BS 5268 : Część 2

Kierunek obciążenia

Obciążenie na jeden gwóźdź BAT ze względu na zakotwienie (drewno C16, klasa I lub II)

Stałe

Średniotrwałe

Krótkotrwałe

0 stopni wobec długości płytki i 0 stopni do kierunku włókien
0,345 kN

0,482 kN

0,506 kN
0 stopni wobec długości płytki i 90 stopni do kierunku włókien
0,145 kN
0,203 kN
0,213 kN
Powyższe wartości są podawane według normy BS 5268 : Część 2

Wskazówki do obliczeń:

Dane obliczeniowe zestawione w tabelach powyżej odnoszą się do drewna C16 i gwoździ BAT ocynkowanych kwadratowych skrętnych 3.75x30mm. Minimalna grubość łączonych elementów wynosi 35mm.

Przy kształtowaniu węzła przy użyciu płytek BAT U, zawsze należy stosować płytki jednakowego rozmiaru, po obu stronach węzła.

Wszystkie otwory muszą być wypełnione gwoździami BAT 3.75x30mm.

O nośności całego złącza decyduje najmniejsza wartość nośności wyznaczona dla następujących wariantów pracy:
- zakotwienie pracujących gwoździ,
- ściskanie płytki,
- rozciąganie płytki

Przy wyznaczaniu nośności gwoździ ze względu na zakotwienie, należy uwzględnić tylko pracujące gwoździe. Oznacza to, pole pracujące płytki musi być ograniczone pasmami skrajnymi, w kórych gwoździe nie mogą brać udziału w przenoszeniu obciążenia. Dystanse brzegowe i końcowe podane są w normie do konstrukcji drewnianych oraz EuroCode 5.

Karta Produktu