Cobra

RUCHOME POŁĄCZENIA ŚCIAN

System Cobra to kompletne rozwiązanie łączenia ścian w linii kątem prostym. Wszędzie tam gdzie wymagana jest swoboda przemieszczeń, używany jest system Cobra

CHARAKTERYSTYKA

- System dybli łączeniowych Cobra, stosowany może być do wszystkich połączeń ścian w linni i pod kątem prostym
- Dyble Cobra są łatwo stosowane w odstępach 450mm
- System Cobra pasuje do wszystkich szerokości muru od 90 do 300mm
- System dybli Cobra pozwala na swobodne przemieszczenia pionowe do 10mm
- Pianki pęczniejące zapewniają 2 - 4 godzinną ochronę przeciwpożarową połączenia

Łączenie ścian w linii

Ściany pojedyncze

1. Postaw pierwszą ścianę połączenia ruchomego, wmurowując Dyble Cobra końcami ze szczeliną (bez okładzin) w odstępach maksymalnie 450mm. Dyble należy zagłębić w spoinach, aż do trzpieni ograniczników, oraz umieścić w osi ściany.

2. Po ustawieniu pierwszej ściany zbuduj następną, pozostawiając odstęp 10 - 16mm.

3. Wciśnij w szczelinę między ścianami pierwszy pasek pianki pęczniejącej zawsze od wewnętrznej strony ściany. Następnie bezpośrednio nad pierwszym paskiem, wciśnij drugi tak aby wypełnić szczelinę na całej długości. Jesli wysokość spoiny przekracza 2.4m, użyj dodatkowego paska pianki pęczniejącej.

4. Po postawieniu obu ścian, ścisnij i wsuń od zewnętrznej strony połączenia, 2.4m pasek pianki zewnętrznej zaczynając od góry kończąc na dole i odcinając zbędny odcinek nożycami. Piankę wciśnij w spoinę głębiej, tak aby pozostała 6 mm odległość od lica ściany.

5. W przypadku ścian zewnętrznych (wymagających dodatkowego zabezpieczenia), które są narażone na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych, uzupełnij spoinę dodatkową warstwą elastycznego silikonu. Taśma pianki zewnętrznej posłuży jako podparcie warstwy silikonowej.

Ściany warstwowe

Realizacja połączenia ruchomego w przypadku ścian warstwowych przebiega identycznie jak przy ścian pojedynczych. Jedyną różnicą jest to, że dyble Cobra rozmieszczane są naprzemiennie w obu warstwach ściany.

INSTALACJA - Łączenie ścian w linii

 

Łączenie ze słupami oraz pod kątem 90°

1. W słupie lub ścianie istniejącej wywierć otwory i zamocuj 5 Dybli Expamet Cobra w odstępach co 450mm. Wkręty mocujące pozostaw nieco poluzowane (aby pozwolić na przesuwanie się dybli we właściwe położenie). Gdy kolejna warstwa muru jest na poziomie dybla, dokręć do końca wkręt, mocując dybel na stałe. Powtarzaj, aż do osiągnięcia pełnej wysokości ściany.

2. Wymuruj całą ścianę pozostawiając odstęp od istniejącej ściany/słupa - 10-16mm.

Punkty: 3, 4, 5 jak powyżej


INSTALACJA - Łączenie ścian prostopadle lub ścian do słupów